Κόστος Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Όλες οι συνεδρίες είναι προσωπικές και διεξάγονται στο διαιτολογικό γραφείο.

Για αποδεδειγμένες κλινικές καταστάσεις δυσκολιάς μετακίνησης δυναται να σας επισκεφτούμε στο χώρο σας με επιπρόσθετο κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την επιχείρηση...